Breaking News
Home / Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Tổng quan về khóa học

Microsoft Access là một phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng và dễ học trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Cũng vì nằm trong bộ Office nên bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa Access và Excel, Word hoặc các phần mềm Office khác khi cần.

Sau khóa học này, bạn sẽ:

– Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Access 2016 phục vụ cho việc học tập nâng cao và thao tác thành thạo các tính năng để quản trị cơ sở dữ liệu.

– Tạo và sử dụng thành thạo: Table, Form, Report .. với các Template có sẵn.

– Thành thạo trong việc sử dụng Querry để đưa ra các câu hỏi truy vấn cho cơ sở dữ liệu.

– Tạo các Form và Report để thể hiện dễ dàng và trực quan với cơ sở dữ liệu.

– Hiểu biết về CsdL và ứng dung csdl vào cuộc sống

Khóa học hướng đến các đối tượng

  • Nhân viên văn phòng muốn tăng hiệu quả công việc
  • Người quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Sinh viên, học sinh cần sử dụng Access trong quá trình học, nghiên cứu và tăng hiệu quả công việc.
  • Người muốn tìm hiểu về Access 2016.

 

Các bài học trong khóa học

Bài 1:Giới thiệu nội dung khóa học

Bài 2:Một số khái niệm cơ bản                Bài tập

Phần I:Giới thiệu về Microsoft Access

Bài 3:Tổng quan về Access      Bài tập

Bài 4:Giao diện của Access     Bài tập

Bài 5:Các đối tượng trong Access      Bài tập

Phần II:Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bài 6:Làm việc với Table      Bài tập

Bài 7:Các thuộc tính của trường dữ liệu     Bài tập

Bài 8:Tạo mối quan hệ giửa các bảng        Bài tập

Phần III:Tạo Form

Bài 9:Tạo Form sử dung wizard      Bài tập

Bài 10:Tạo Form sử dung Design      Bài tập

Bài 11:Các điều khiển cơ bản với Form      Bài tập

Bài 12:Tạo SubForm           Bài tập

Bài 13:Tạo Tab Control và Navigation Form

Phần IV:Tạo Query

Bài 14:Tạo SelectQuery            Bài tập

Bài 15:Tạo TotalQuery             Bài tập

Bài 16:Tính toán với Query      Bài tập

Bài 17:Tạo các Action Query      Bài tập

Phần V:Tạo Report

Bài 18:Tạo Report sử dung wizard      Bài tập

Bài 19:Chỉnh sửa Report

Phần VI:Xuất bản ứng dụng

Bài 20:Tạo Form Main

Bài 21:Xây dung hệ thống menu

Bài 22:Publish ứng dụng

 

Theo dõi Facebook